Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Daýren Abaev: Transchegaravıı týrızm ShҲT ҳamkorlıgınıng ıstıqbollı ıўnalıshlarıdan bırıdır

2022 jyldyń 19 mamyr 2022 18:26

TASHKENT. Kazinform – Býıýk Ipak ıўlınıng transchegaravıı týrıstık ıўnalıshını ılgarı sýrısh ҳamkorlıknıng ıstıqbollı ıўnalıshlarıdan bırıdır. Bý ҳaqda Toshkentda bўlıb ўtgan ShҲTga azo davlatlar týrızm mamýrııatları raҳbarlarınıng ııǵılıshıda Qozoǵıston Respýblıkası Madanııat va sport vazırı Daýren Abaev malým qıldı, deb habar beradı Kazinform mýhbırı.

Vazır pandemııa davrıda týrızm ıqtısodıetnıng eng kўp zarar kўrgan tarmoǵıga aılanganını takıdladı.

«Avval ҳar ıılı ShҲT davlatlarıga ўrtacha 7 mıllıonga ıaqın qozoǵıstonlık, Qozoǵıstonga esa tashkılotga azo davlatlarnıng 8 mıllıonga ıaqın fýqarosı tashrıf býıýrardı. 2021 ıılda bý kўrsatkıch 3 mıllıonga ҳam etmadı», — dedı vazır.

Ý ўz ҳamkasblarını Qozoǵıston chegaralarıdagı karantın cheklovları bosqıchma-bosqıch olıb tashlanıshı, saıeҳlık rıvojı ýchýn aınıqsa mýҳım bўlgan avtobýs, temır ıўl va ҳavo qatnovları tıklanaetganı ҳaqıda malýmot berdı.

Shýnıngdek, boshqarma boshlıǵı ııǵılısh ıshtırokchılarını Qozoǵıstonda soҳanı ınqırozdan tezroq olıb chıqısh ýchýn davlat tomonıdan qўllab-qývvatlanaetgan chora-tadbırlar bılan ҳam tanıshtırdı.

«Ҳýkýmat toǵ-chanǵı kýrortlarıga harıd qılıngan asbob-ýskýnalar qıımatınıng 25 foızını, saıeҳlık obektları vakılları va ıўl bўııda hızmat kўrsatısh obektları qıımatınıng 10 foızını, harıd qılıngan týrıstık avtobýslar qıımatınıng 25 foızını qoplab beradı», - dedı Daýren Abaev.

Vazır aloҳıda takıdladıkı, tabıatnıng hılma-hıllıgı va geografık joılashývı týfaılı Qozoǵıston transchegaravıı týrızmnıng týrlı týrlarını, ҳam Tıan-Shan va Oltoı toǵlarıda toǵ týrızmını, Kaspıı dengızı bўılab krýız saeҳatını taklıf qılıshı mýmkın

«Istıqbollı ıўnalıshlardan bırı Býıýk ıpak ıўlı transchegaravıı saıeҳlık ıўnalıshını tarǵıb qılıshdır. Aqtaý portı plıajları va meҳmonhonaları, ınfratýzılması, ıahshı ıqlımı, shýnıngdek, ýnıng atrofıda ajoııb madanıı edgorlıklar mavjýdlıgı bılan ShҲTga azo barcha mamlakatlar fýqaroları ýchýn tўlaqonlı plıajda dam olısh markazıga aılanıshı mýmkın», - deıa takıdladı Daýren Abaev.

Tadbırda ShҲTga azo davlatlar: Ҳındıston, Qozoǵıston, Hıtoı, Qırǵızıston, Pokıston, Rossııa, Tojıkıston, Ўzbekıston týrızm mamýrııatları raҳbarları, shýnıngdek, týrızmnı rıvojlantırısh va madanıı merosnı asrab-avaılash bўııcha halqaro ekspertlar ıshtırok etdı.

Iıǵılısh ıakýnları bўııcha týrızm mamýrııatları raҳbarları «ShҲTga azo davlatlar ҳýkýmatları ўrtasıda týrızm soҳasıda ҳamkorlıknı rıvojlantırısh tўǵrısıda bıtım» loııҳasını maqýlladılar.

Mýallıf: Madıbek Janıbekov


Joǵary qaraı