Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

قوعامعا «قازاقپارات»-تىڭ قايىرىمدى ىستەر قادامى - فوتو

2021 jyldyń 3 jeltoqsan 2021 12:31

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قوعامداعى مۇقتاج جاندارعا كومەكتەسۋ، تاعدىر تالكەگىنە ۇشىراعانداردىڭ ءتۇرلى قيىندىقتارىمەن بىرگە كۇرەسۋ - ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتاردى جوعارى باعالايتىن جۇرتشىلىقتىڭ دەڭگەيىن دە بىلدىرسە كەرەك.

قازىرگى الەم ءۇشىن دە قايىرىم مەن مەيىرىم اسا وزەكتى، مەيلىنشە ماڭىزدى. وسىنداي ماڭىزدى ماسەلەگە ارىپتەستەرىن ۇندەپ، ۇجىم بولىپ جۇمىلا دەن قويۋدى ادەتكە اينالدىرعان «قازاقپارات» ح ا ا» ا ق قىزمەتكەرلەرى مۇقتاج وتباسىلار ءۇشىن قايىرىمدىلىق شارالارىن 2016 -جىلدان بەرى جۇيەلى ۇيىمداستىرىپ كەلەدى.

داستۇرگە اينالعان شارا بارىسىندا ۇجىم ەرىكتىلەرى ەلورداداعى مۇقتاج وتباسىلاردى تاۋىپ، ولارعا تىكەلەي كومەكتەسۋدى قولعا العان. وسىلايشا قيىن جاعدايدا قالعان وتباسىلارعا، بالالارعا ازىق- تۇلىك پەن اقشالاي كومەك كورسەتىلەدى. قازاقپاراتتىڭ قايىرىمدىلىق اكسيالارى نەگىزىنەن جىلىنا 3 رەت، كەيدە ىڭعايى مەن رەتىنە قاراي 4-5 رەت وتكىزىلەدى.

ولاردىڭ نەگىزگىسى: - ناۋرىز مەيرامىندا؛ - «مەكتەپكە جول» اكسياسى اياسىندا نەمەسە ورازا ايت، قۇربان ايت مەرەكەلەرىندە؛ - تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي.اتالعان اكسيالاردان تىس، سونداي-اق ناۋقاس جانداردىڭ ەمىنە قاراجات جيناۋ ۇيىمداستىرىلىپ تۇرادى.

جالپى العاندا، بۇگىنگە دەيىن «قازاقپارات» ح ا ا» ا ق» ۇجىمى اتىنان 20 وتباسىعا كومەك كورسەتىلگەن ەكەن. سونىڭ ىشىندە 4 وتباسى تۇراقتى قامقورلىققا الىنعان. ۇجىمنىڭ تۇراقتى قامقورلىعىنداعى 4 وتباسىعا قوسىمشا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن كاسىپكەر ازاماتتاردىڭ دا دەمەۋشىلىك قاراجاتى تارتىلادى.

اسىرەسە پاندەميا كەزىندە قيىندىققا ۇشىراعاندارعا قولدان كەلگەنشە جاردەم بەرىلدى، ارنايى انتيسەپتيك قۇرالدارى، مەديتسينالىق بەتپەردەلەر تەگىن تاراتىلدى. بۇدان بولەك، اگەنتتىكتىڭ ءبىرقاتار قىزمەتكەرلەرى اكسيالاردان تىس، جەكە- دارا دا كومەك كورسەتىپ كەلەدى.ايتا كەتەرلىگى، ۇجىمنىڭ قامقورلىعىنا الىنعاندار قاتارىندا حۋدايبەرگەنوۆتەر وتباسى بار. «قازاقپارات» جانۇيانىڭ ماسەلەسىنە كوپشىلىكتىڭ، بيلىكتىڭ نازارىن اۋدارتۋ ماقساتىندا وتاعاسىمەن سۇحبات تا جاريالاعان بولاتىن. وندا جالعىزباستى اكە 4 بالانى تاربيەلەپ وتىرعانى ايتىلدى. وسى قامقورلىققا الىنعان وتباسىنىڭ بالالارى 2016 -جىلدان بەرى كوز الدىمىزدا ءوستى دەسە بولادى. وتاعاسى شاحدات حۋدايبەرگەنوۆتى يكەمدى گرافيگى بار جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ماقساتىندا ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات بولىمىنەن كومەك سۇرالدى. الايدا، ونىڭ ارا-تۇرا اسقىناتىن ونكولوگيالىق سىرقاتىنا بايلانىستى ەڭبەككە ورنالاسۋ مۇمكىندىگى بولمادى.

ش. حۋدايبەرگەنوۆكە جىلىنا 3 رەت ۇيىمداستىرىلاتىن اكسيالاردان بولەك، ەمىنە دە اقشا جينالادى.

2016 -جىل2017 -جىل
2018 -جىل

2020 -جىل
2021 -جىلى ەلىمىزدىڭ ۇلىق مەرەكەلەرىنە ورايلاستىرىلعان يگى شارالاردىڭ ءبىرى - ناۋرىز مەيرامىنا وراي ءوتتى. ءداستۇرلى تۇردە جىلدى قورىتىندىلايتىن قايىرىمدىلىق ءىسى - الداعى تاۋەلسىزدىك كۇنىنە ارنالادى. اگەنتتىك ۇجىمى قايىرىمدىلىق شارالارىنان فوتو، - ۆيدەو ماتەريالداردى كوپشىلىككە، سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تاراتۋدى ماقسات ەتپەيدى. «قايىرىمدىلىقتىڭ ەڭ ۇلكەنى - ايتپاي ىستەگەن جاقسىلىق» دەگەن قاعيداتتى ۇستانادى.Basty sózder: قوعام,
Joǵary qaraı