Aýa raıy
Astana +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

BMT: Madagaskar ıqlım ўzgarıshı týfaılı ochlık havfı ostıda

2021 jyldyń 23 qazan 2021 13:12

NUR-SULTAN. Kazinform- Jaҳon ozıq-ovqat dastýrıga kўra, Madagaskar janýbıdagı mıllıondan ortıq odam global ıqlım ўzgarıshı oqıbatıda jaҳon tarıhıdagı ılk ocharchılıkdan omon qolısh ýchýn kýrashmoqda. Bý ҳaqda BMT ıAngılıklar markazı malým qıldı, deb habar beradı Kazinform.

Madagaskar - dýnedagı eng katta tўrtınchı orol va dýneda boshqa ҳech joıda topılmaıdıgan ўsımlıklar va ҳaıvonlardan ıborat noeb ekotızımga ega. Orolda qýrǵoqchılık odatda maıdan oktıabrgacha davom etadı. Noıabr oııda esa emǵır eǵa boshladı. Bıroq, global ıqlım ўzgarıshı maҳallıı aҳolınıng odatıı tsıklını býtýnlaı býzdı.

«Albatta, eǵıngarchılık sezılarlı darajada kamaıdı. Emǵır eǵa boshlaganda, maҳallıı aҳolı ýmıdvor. Ammo keıın qısqa emǵır eǵdı, keıın ıana qýrıdı. Bý ııldan ıılga takrorlanadı. Shýnıng ýchýn odamlarda ozıq-ovqat zaҳıralarını tўldırısh ýchýn ҳech narsa ıўq»,- dedı Jaҳon ozıq-ovqat dastýrı vakılı Elıs Raҳmýn.

Elıs Raҳmýn ıaqında Madagaskar janýbıda bўlgan. Mıntaqadagı ıýz mınglab maҳallıı aҳolıga Bırlashgan Mıllatlar Tashkılotı va ýnıng ҳamkorları erdam bermoqda.

«Bazı ҳýdýdlarda ҳalı ҳam deҳqonchılık bılan shýǵýllanısh ımkonııatı mavjýd. Ammo ııldan -ıılga qııınlashıb bormoqda. Bazı ҳýdýdlarda ҳech narsa ўsmaıdı. Shýndaı qılıb, odamlar chıgırtkalar, mevalar va kaktýs bargları bılan kýn kechırıshga majbýr. Kaktýs bargları ılgarı faqat chorva ýchýn ozýqa sıfatıda ıshlatılgan. Odamlar ýnı ҳech qachon emaganlar», - dedı ý.

Ýnıng sўzlarıga kўra, agar orollıklarga erdam berılmasa, ıaqın ııllarda och qolganlar sonı keskın oshadı. Shý sabablı, Jaҳon ozıq-ovqat dastýrı kelgýsı ıılnıng aprelıgacha Madagaskardagı bır mıllıon kıshını qўllab-qývvatlaıdı. Ý 70 mıllıon dollar ııǵıshnı boshladı.


Basty sózder: Horıj, BMT,
Joǵary qaraı