Aýa raıy
Astana +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

Ўzbekıstonda talabalarga ıjara tўlovınıng bır qısmını qoplab berısh tartıbı belgılandı

2021 jyldyń 27 qyrkúıek 2021 14:35

TASHKENT. Kazinform – Ўzbekıstonda Ҳýkýmat qarorı bılan Davlat olıı talım mýassasalarınıng ıjara ҳýqýqı asosıda ıashaetgan talabalarıga oılık ıjara tўlovınıng bır qısmını Davlat bıýdjetı ҳısobıdan qoplab berısh tartıbı tўǵrısıdagı nızom tasdıqlandı. Bý ҳaqda Kazinform Ўzbekıston Adlııa vazırlıgı rasmıı huquqiyaxborot Telegram-kanalıga taıanıb habar bermoqda.

Nızomga kўra, ıjara ҳýqýqı asosıda ıashaıdıgan talabalarnıng oılık ıjara tўlovı bır qısmını qoplab berısh davlat solıq hızmatı organları tomonıdan ҳısobga qўıılgan kўchmas mýlk ıjara shartnomasıga mývofıq ıjara ҳýqýqı asosıda ıashaıdıgan arıza berývchılarga nısbatan tatbıq etıladı.

Rўıhatga olıngan doımıı ıashash joıı doırasıda (týman, shaҳar mıqesıda) arıza berývchılarga oılık ıjara tўlovınıng bır qısmını qoplab berısh amalga oshırılmaıdı.

Bıtta týrar joıda ıkkı va ýndan ortıq talaba ıjara ҳýqýqı asosıda ıashagan ҳolatlarda ýlarnıng barchası ıjara shartnomasıda qaıd etılgan bўlıshları shart.

Mazkýr tartıb davlat OTMnıng faqat kýndýzgı talım shaklıda ўqıb, ıjara ҳýqýqı asosıda ıashaıdıgan talabalarıga nısbatan tatbıq etıladı.

Býnda arıza berývchı tegıshlı malýmot ekı ҳýjjatlarnı ўzı talım olaetgan fakýltetnıng eshlar bılan ıshlash bўlımı dekan ўrınbosarı ekı OTMnıng talabalarnı týrar joı bılan tamınlash ıshlarını mývofıqlashtırývchı bўlımıga topshıradı.

Masýllar 1 ҳafta davomıda arıza berývchı malýmotlarınıng ıjtımoıı mezonlarga mývofıqlıgını ўrganadı.

Sўng malýmotlarnı ýmýmlashtırıb, kўrıb chıqısh va hýlosa berısh ýchýn navbatdagı ҳaftanıng bırınchı kýnıda talabgorlarnı tanlab olısh komıssııasıga taqdım etadı.

Komıssııa bır ısh kýnıda talabgorlar tўǵrısıdagı malýmotlarnı ўrganıb chıqıb, qaror qabýl qıladı.

Shýnga kўra, davlat OTM rektorı (fılıal dırektorı)nıng býırýǵı rasmıılashtırılıb, arızaları qanoatlantırılgan talabgorlar tўǵrısıdagı tegıshlı malýmotlar va ýlarnıng rўıhatı tўlovlarnı amalga oshırısh ýchýn býhgalterııaga taqdım etıladı.

Arızası ıjobıı ҳal etılgan talabalar ýchýn ıjara tўlovınıng bır qısmı Davlat bıýdjetı mablaǵları ҳısobıdan ýlar arıza bergan sanadan boshlab qoplab berıladı.

Ijara tўlovınıng bır qısmını qoplab berısh:

ўqýv ıılı davomıda (ҳar ıılı 1 sentıabrdan 1 ııýlgacha) ekı ўqıtısh dastýrı bўııcha ўqýv ıılınıng davomıılıgıga qarab belgılanadı;

arıza berývchı tomonıdan ҳar oınıng 7-sanasıgacha arızalar masýllarga taqdım etılganıdan sўng amalga oshırıladı.

Ýshbý mýddatlar týgagandan keıın berılgan arızalar kўrıb chıqılmaıdı.

Eslatıb ўtamız, ıjara tўlovınıng qoplab berıladıgan qısmı Toshkent shaҳrıda – BҲMnıng 1 baravarı, qolgan ҳýdýdlarda – BҲMnıng 0,5 baravarıdan oshmaslıgı lozım.


Basty sózder: Markazıı Osıe, Jamııat,
Joǵary qaraı