Aýa raıy
Astana +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

AQSh tan olıshıcha, Kobýldagı afǵon oılasıga raketa ҳýjýmı fojıalı hato bўlgan

2021 jyldyń 18 qyrkúıek 2021 12:16

WASHINGTON. BBC - Kazinform - AQSh qўshınları olıb ketılıshıdan bır necha kýn oldın Kobýldagı ýchývchısız ýchısh qýrılması ҳýjýmıda 10 begýnoҳ odam ҳalok bўlganını tan oldı. AQSh Markazıı qўmondonlıgı tomonıdan ўtkazılgan tergov shýnı kўrsatdıkı, dron gýmanıtar mıssııa hodımınıng mashınasıga ýrıldı, deb habar beradı Kazinform BBCga taıanıb.

Ýnıng ўzı va oılasınıng tўqqız azosı, jýmladan, ettı bola vafot etgan. Kıchık bola Sýmaııa atıgı ıkkı eshda edı (oldınroq oltı bola vafot etganı ҳaqıda habar berılgan edı).

Bý voqea Kobýl aeroportıda sodır bўlgan teraktdan bır necha kýn ўtıb, ҳokımııatga tolıblar tez qaıtıshıdan keıın sodır bўlgan tartıbsız evakýatsııa fonıda sodır bўlgan.

Bý AQSh ҳarbıılarınıng Afǵonıstondagı 20 ııllık faolııatı týgashıdan oldıngı ohırgı operatsııalarıdan bırı edı.

AQSh Markazıı qўmondonlıgı generalı Kennet Makkenzınıng sўzlarıga kўra, Amerıka razvedkası gýmanıtar tashkılotnıng mashınasını sakkız soat kýzatgan, chýnkı ý «Islomıı davlat» gýrýҳınıng maҳallıı bўlınması jangarıları bılan aloqası borlıgıga ıshongan (bý tashkılot taqıqlangan).

Mashına IShIDga aloqador obektga kırgan va ýnıng ҳarakatları terrorchılık gýrýҳınıng Kobýl aeroportıga ҳýjým qılısh rejaları ҳaqıdagı boshqa razvedka malýmotlarıga mos kelgan.

Bır paıt ýchývchısız ýchısh qýrılması odamlarnı mashınanıng bagajıga portlovchı moddaga ўhshash narsalarnı ıýklaetganını kўrdı. Keıınchalık malým bўlıshıcha, bý sývlı ıdıshlar ekan.

General Makkenzı zarbanı fojıalı hato deb atadı.

Ҳaıdovchı Zamaırı Akmadı aeroportdan 3 km ýzoqlıkdagı ýııga borganıda, dron mashınaga ҳýjým qılgan.

Ýchývchısız ýchısh qýrılması zarbasıdan keııngı ıkkınchı portlashnı amerıkalıklar dastlab mashınada portlovchı moddalar borlıgınıng ısbotı sıfatıda malým qılgan.

Ammo, tergov kўrsatganıdek, bý, eҳtımol, mashınanıng enıda týrgan portlagan propan ballonı bўlgan.

26 avgýst kýnı Kobýldagı aeroport oldıda hýdkýshlık ҳýjýmı oqıbatıda 100 dan zıed tınch aҳolı va 13 ta amerıkalık ҳarbıı ҳalok bўlganıdan sўng, AQSh ҳarbııları shaı ҳolatga keltırıldı. «Islomıı davlat» ҳýjým ýchýn javobgarlıknı ўz zımmasıga oldı.

Amerıkalık ýchývchısız ýchısh qýrılması qýrbonlarınıng qarındoshları BBCga aıtıshıcha, marҳým oıla AQShga evakýatsııa qılısh ýchýn arıza bergan va aeroportga borısh taklıfı bılan telefon qўnǵıroǵını kýtıshgan.

Basty sózder: Horıj,
Joǵary qaraı