Weather
Astana +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

كوروناۆيرۋسقا قارسى قايتا ۆاكسيناتسيالاۋعا دايىندىق قالاي جۇرگىزىلىپ جاتىر

15 October 2021 14:40

الماتى. قازاقپارات - قاراشا ايىندا ەلىمىزدە حالىقتى قايتا ۆاكسيناتسيالاۋ باستالادى.

بۇل ناۋقانعا الماتى قالاسى قالاي دايىندالىپ جاتىر قازاقپارات ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.

«بۇگىن كۇنى الماتى قالاسىندا «Sputnik V» ۆاكسيناسىنىڭ ءبىرىنشى كومپونەنتىنىڭ 16 مىڭنان استام دوزاسى بار.

«Vero Cell» ۆاكسيناسىنىڭ ءبىرىنشى كومپونەنتى شامامەن 150 مىڭ دوزا، QazCovid-in ۆاكسيناسىنىڭ 30 مىڭعا جۋىق دوزاسى تۇر. تيىسىنشە، ەكىنشى كومپونەنت سونداي مولشەردە. تۇرعىنداردى جاپپاي ۆاكسيناتسيالاۋ جالعاسىپ جاتىر. ۆاكسينالار ءار ەمحانادا جانە ەكپە پۋنكتتەرىندە جەتكىلىكتى»، - دەدى الماتى قالالىق ورتالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ەلۆيرا يبراگيموۆا.

بەلگىلى بولعانىنداي، رەۆاكسيناتسيا بيىلعى جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە باستالادى.

«ەستەرىڭىزدە بولسا، العاشقى ەكپە اقپان ايىندا باستالعان. 1950 قىزمەتكەر ۆاكسيناتسيالاندى، ونىڭ ىشىندە ءبىرىنشى كەزەكتە - مەديتسينا، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن مۇعالىمدەر بولدى. رەۆاكسيناتسيادا دا وسى كونتينگەنتتەن باستالادى. وعان ۆاكسينانىڭ بەلگىلى مولشەرى بار. رەۆاكسيناتسيا ءۇشىن ۆاكسينانىڭ 1 دوزاسى قولدانىلادى. ۆاكسيناتسيانىڭ تولىق كۋرسىنان كەيىن 6-9-ايدان كەيىن قوسىمشا دوزانى ەنگىزۋ ۇسىنىلادى. بۇل رەتتە ۆاكسينا سالدىرعان قازاقستاندىقتار بىرنەشە توپقا بولىنەدى. ۆەكتورلىق (سپۋتنيك V) ۆاكسينانى سالدىرعاندار توعىز ايدان كەيىن يناكتيۆتەلگەن نەمەسە م- ر ن ق (Pfizer) ۆاكسيناسىن قوسىمشا سالدىرا الادى؛ يناكتيۆتەلگەن (Sinopharm ،CoronaVac ،Hayat-Vax ،QazCovid-in) ۆاكسينالارىن سالدىرعاندارعا التى ايدان كەيىن ۆەكتورلىق (سپۋتنيك V) نەمەسە م- ر ن ق (Pfizer) ۆاكسيناسىن قايتا الۋعا بولادى؛ م- ر ن ق (Pfizer) ۆاكسيناسىن العاندار التى ايدان كەيىن يناكتيۆتەلگەن (Sinopharm ،CoronaVac ، Hayat-Vax ،QazCovid-in) نەمەسە ۆەكتورلىق (سپۋتنيك V) ۆاكسيناسىن قايتا سالدىرا الادى؛ ۆاكسينالاۋ كۋرسى اياقتالعاننان كەيىن كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعاندار جازىلعانىنا ءۇش ايدان سوڭ قايتا ۆاكسينا سالدىرا الادى»، - دەدى دارىگەر.

رەۆاكسيناتسيانىڭ الدىندا ادامدار ءوز بەتىنشە انتيدەنەلەرگە تەست تاپسىرا الادى.

«رەۆاكسيناتسيادان بۇرىن تۇرعىندار ءوز ەركىمەن انتيدەنەلەرگە تەست تاپسىرا الادى. ەمحانا دەڭگەيىندە مۇنداي زەرتتەۋ جۇرگىزىلمەيدى. ەگەر ءسىز رەۆاكسيناتسيا جاساماس بۇرىن انتيدەنەلەردىڭ تيترىن بىلگىڭىز كەلسە، ءسىز ءوزىڭىز تەست تاپسىرا الاسىز. رەۆاكسيناتسيا ادام ۆاكسيناتسيانىڭ تولىق كۋرسىن العان كەزدە جۇرگىزىلەدى»، - دەپ قوستى دارىگەر.

اۆتور: الما مۇقانوۆا

Keywords: ايماق,
Up