Weather
Astana +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

ارالداعى سۋ تاپشىلىعى پروبلەماسى قالاي شەشىلىپ جاتىر؟

16 September 2021 22:45

قىزىلوردا. قازاقپارات - ارال اۋدانىنداعى اسپاي سۋ اعىتقىسىن ىسكە قوسۋ ارقىلى قامىستىباس- اقشاتاۋ كولدەر جۇيەسىنە سۋ جەتكىزىلە باستادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بيىل ارال وڭىرىندە جاۋىن-شاشىن از ءتۇستى. كۇن قاباعى قالىپتان تىس ىستىق بولدى. وعان قوسا سىرداريادا سۋدىڭ تومەن دەڭگەيى كەرى اسەرىن تيگىزدى.

سالدارىنان وسى جىلدىڭ جازىندا ارال اۋدانى قۋاڭشىلىققا ۇشىرادى. سوڭعى 4 جىلدا قامىستىباس جانە اقشاتاۋ كولدەر جۇيەسىنە سىرداريا وزەنىنەن سۋ كەلىپ تۇسكەن جوق. كول جۇيەسىندەگى سۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگى جاقىن ماڭداعى جايىلىمدىق جانە شابىندىق جەرلەردىڭ جاعدايىنا كەرى اسەر ەتتى.

ارال اۋدانى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اسپاي سۋ اعىتقىسىن ىسكە قوسۋ ارقىلى قامىستىباس-اقشاتاۋ كولدەر جۇيەسىنە سۋ بارۋدا. سۋ اعىتقىسىن قالپىنا كەلتىرۋگە بولات وتەمۇراتوۆ قورى قاراجات ءبولدى.

«شۇعىل تۇردە قۇرىلعان جۇمىس توبى قامىستىباس جانە اقشاتاۋ كولدەرىنە سۋدىڭ كەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اسپاي سۋ اعىتقىسىن قايتا قۇرۋ قاجەتتىلىگىن انىقتادى. تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەننەن كەيىن اقاۋلار تۋرالى حاتتاما جاسالدى. وعان بولات وتەمۇراتوۆ قورىنىڭ تاراپىنان ۋاقتىلى قارجىلىق قولداۋ كورسەتىلدى. ناتيجەسىندە سۋ اعىتقىسىن جوندەۋ تۋرالى شۇعىل شارالار قابىلداندى. ول ءوز ناتيجەسىن بەردى. كولدەردەگى سۋ دەڭگەيى بىرتىندەپ كوتەرىلىپ كەلەدى. سۋ اعىتقىسىنا تىرەلگەن ارتىق سۋ داريا ارناسى ارقىلى كىشى ارال تەڭىزىنە قۇيادى»، - دەدى ارال اۋدانىنىڭ اكىمى سەرىك سەرماعامبەتوۆ.

اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسىندە كولدەرگە جالپى اۋدانى 27 مىڭ گەكتارعا جۋىق سۋ كەلىپ ءتۇستى.

بۇل بالىق شارۋاشىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋگە، 7150 گەكتار شابىندىق جەرلەردى سۋارۋعا جانە جەمشوپ دايىنداۋعا جول اشتى.

وعان قوسا 12900 گەكتار جايىلىمدىق جەرلەرگە مال جايۋعا جانە 115 گەكتار ەگىستىككە مۇمكىندىك تۋدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ شىلدە ايىندا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋدانىنداعى قۋاڭشىلىققا بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالانعان بولاتىن. قۇرعاقشىلىقتىڭ سالدارىنان 600 گە جۋىق مال قىرىلدى.

Keywords: ايماق,
Up