Weather
Нур-Султан +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامى تەڭگەنىڭ السىرەۋىنە اسەر ەتتى

29 November 2021 15:12

نۇر-سۇلتان. قاقاقپارات - وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىندا كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامىنىڭ پايدا بولۋى تۋرالى جاڭالىقتار الەمدىك قارجى نارىعىنا ەداۋىر اسەر ەتتى.

ق ر ۇ ب مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ن. تۇرسىنحانوۆ دامۋشى ەلدەردىڭ ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلارى مەن ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى احۋالدىڭ دامۋى تۋرالى ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات .

وڭتۇستىك افريكادا كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامىنىڭ تابىلۋى جانە ءبىرقاتار ەلدەردىڭ اۋە قاتىناسىنا تىيىم سالۋى وتكەن جۇمادا مۇناي باعاسىنا، اكسيالارعا جانە دامۋشى ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارىنا باعا بەلگىلەۋدى تومەندەتتى.

وڭتۇستىك افريكانىڭ شتامى عالىمداردىڭ نازارىنا ءۇش كۇن بۇرىن عانا تۇسسە دە، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋعىزدى. جاڭا شتامداعى كوپتەگەن مۋتاتسيالار ونىڭ جوعارى جۇقپالىلىعى جانە قولدا بار ۆاكسينالارعا توزىمدىلىگى تۋرالى قاۋىپتەنۋدى تۋدىرادى. ۇلى بريتانيا، سينگاپۋر، اۆستريا، يزرايل، گونكونگ جاڭا شتامنىڭ انىقتالۋىنا بايلانىستى و ا ر- دان رەيستەردى ۋاقىتشا توقتاتقان العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىندا بولدى. ەۋروپالىق كوميسسيا بۇكىل ەۋروپالىق وداققا ۇقساس ۇسىنىس دايىنداپ جاتىر.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتانىڭ دۇيسەنبىسىنەن باستاپ ەۋروپانىڭ ءۇش ەلىندە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىمەن اۋىرۋدىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى لوكداۋن قولدانىلا باستادى. جاڭا شەكتەۋ شارالارىنىڭ جاپپاي ىقتيمال ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى وتىنعا دەگەن سۇرانىستىڭ كۇرت تومەندەۋىنە قاتىستى قاۋىپتەنۋ سالدارىنان برەنت سۇرىپتى مۇناي ءبىر باررەل ءۇشىن 82,2 دوللاردان 72,7 دوللارعا دەيىن %11,6- عا قۇلدىرادى.

مۇناي نارىعى ا ق ش پەن وتىندى تۇتىنۋشى - باسقا ەلدەردىڭ ستراتەگيالىق رەزەرۆتەردەن مۇنايدى ساتۋ بويىنشا كەلىسىلگەن ءىس- قيمىلىنان كەيىن قىسىمدا بولدى، الايدا كوروناۆيرۋستىق جاعدايدىڭ ايقىن ناشارلاۋى باعا بەلگىلەۋدىڭ قۇلدىراۋىنا اكەلدى. ينۆەستورلار سەنتيمەنتىنىڭ كۇرت ناشارلاۋى جانە قارجى نارىقتارىنداعى كەيىنگى تاۋەكەلدەر اكسيا نارىعىن دا اينالىپ وتپەدى.

جۇمادا Eurostox 50 اكسيالارىنىڭ ەۋروپالىق يندەكسى %4,8 عا، Nikkei جاپون يندەكسى %2,5 عا قۇلدىرادى، S جانە P 500 امەريكا يندەكسى %2,3 عا تومەندەپ جابىلدى. جوعارى قۇبىلمالىلىق جانە كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامىمەن بايلانىستى تاۋەكەلدەر ا ق ش دوللارىنى مەن باسقا قورعانىش ۆاليۋتالارىنىڭ ودان ءارى نىعايۋىن قولدايدى.

ەلىمىزدىڭ نەگىزگى ساۋدا ارىپتەسى رەسەي ءرۋبلىنىڭ باعامى جۇمانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، مۇناي باعاسىنىڭ قۇلدىراۋى مەن ۋكراينا توڭىرەگىندەگى گەوساياسي بەلگىسىزدىكتىڭ ءوسۋى سالدارىنان ءبىر دوللار ءۇشىن 74,6 رۋبلدەن 75,6 رۋبلگە دەيىن %1,2 عا السىرەدى.

جالپى العاندا، قاراشانىڭ باسىنان باستاپ دامۋشى ەلدەردىڭ ۆاليۋتا يندەكسى %4,6 عا تومەندەدى، ال ا ق ش دوللارىنىڭ DXY يندەكسى دامىعان ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارىنا قاراعاندا %2,1 عا نىعايدى.

بۇگىنگى كۇنى ازيا سەسسياسىندا Moderna مەن Pfizer فارماتسەۆتيكالىق كومپانيالارىنىڭ ۆاكتسينالارىن قىسقا مەرزىمدە جاڭا شتامعا بەيىمدەۋ مۇمكىندىگى تۋرالى مالىمدەمەلەرى اياسىندا ءبىرشاما تۇزەتىلۋ بايقالادى.

ماسەلەن، برەنت سۇرىپتى مۇناي باعاسى ءبىر باررەل ءۇشىن 74,96 دوللارعا دەيىن %3,08 عا وسۋمەن اشىلدى. سىرتقى نارىقتارداعى كەلەڭسىزدىكتەر مەن مۇناي باعاسىنىڭ قۇلدىراۋىنا جاۋاپ رەتىندە بۇگىن تەڭگە ءبىر دوللار ءۇشىن 433,50 تەڭگەگە دەيىن نەمەسە جۇمادان باستاپ %0,4 عا السىرەي وتىرىپ اشىلدى.

مۇنايدىڭ بۇدان كەيىنگى سەرپىنى كوبىنە 2 جەلتوقسانعا جوسپارلانعان الداعى وپەك+ كەزدەسۋىنە بايلانىستى بولادى، وعان ساراپشىلار Covid-19 جاڭا شتامى تارالۋىنىڭ ىقتيمال تەرىس اسەرىن باعالاۋى كەرەك. ەگەر ءوندىرۋ قارقىنىن توقتاتا تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداناتىن بولسا، وندا بۇل مۇنايدىڭ باعاسىنا جانە ەكسپورتتاۋشى ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارىنا قولداۋ كورسەتەدى.

جاڭا شتامم اينالاسىنداعى بەلگىسىزدىك شتامنىڭ جۇقپالىلىق، ءولىم- جىتىمگە اكەلۋ دەڭگەيىن جانە ەڭ باستىسى، وسى شتامعا قارسى ۆاكسينالاردىڭ تيىمدىلىگىن انىقتاۋعا ءتيىس رەسمي تەستىلەۋ ناتيجەلەرى پايدا بولعانعا دەيىن ساقتالادى دەپ سانايمىز.

Keywords: الةم,
Up