Weather
Astana +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار

1 August 2021 13:02

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - وسى اپتا ىشىندە ەلىمىزدە بىرنەشە كادرلىق اۋىس- ءتۇيىس بولدى. قازاقپارات اگەنتتىگى شىلدەنىڭ سوڭعى اپتاسىنداعى تاعايىنداۋلارعا شولۋ ۇسىنادى.

اپتا باسىندا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ وكىمدەرىمەن ءبىرقاتار تاعايىنداۋلار بولدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمدەرىمەن: ەرمەك الدابەرگەن ۇلى ساعىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى

- قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛ ساكەن سايىن ۇلى يسابەكوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

ساكەن سايىن ۇلى يسابەكوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. سونداي- اق، مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن تالعات ءسابيت ۇلى مۇحتاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنان باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا بايلانىستى بوساتىلدى.

ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ە. قاراشوكەيەۆتىڭ بۇيرىعىمەن ا ش م جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات تەمىرجانوۆ جەردى پايدالانۋ مەن قورعاۋ جونىندەگى باس مەملەكەتتىك ينسپەكتورى بولىپ تاعايىندالدى.

مۇرات تەمىرجانوۆ 1977 -جىلى اقمولا وبلىسىندا تۋعان. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ەڭبەك جولىن 1998 -جىلى كوكشەتاۋ قالاسىندا سالىق ينسپەكتورى بولىپ باستاعان. 2001 -جىلى زەرەندى اۋدانى بويىنشا سالىق باسقارماسى ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولدى. ءتۇرلى جىلدارى جەكە مەنشىك قۇرىلىمداردا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى.

2013-2014 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سيتۋاتسيا ورتالىعىنىڭ كونسۋلتانتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، كونسۋلتانتى بولدى. 2016-2021 -جىلدارى — VI شاقىرىلىمىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، اگرارلىق ماسەلەلەر كوميتەتىنىڭ مۇشەسى. 2021 قاڭتار ايىنان ناۋرىز ايىنا دەيىن — ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى. 2-ناۋرىزدا جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالعان ەدى. سونىمەن بىرگە، بۇل اپتادا «قازتەمىرترانس» اق باسقارما ءتوراعاسى بولىپ ەركىن بازارحانوۆ تاعايىندالدى. «قازتەمىرترانس» ا ق – ق ر جۇك ۆاگونى پاركىنىڭ ءىرى وپەراتورى. كومپانيا جۇك ۆاگوندارىمەن قامتاماسىز ەتۋ، تەمىر جول كولىگىن جالعا بەرۋ، مەتالل جيىنتىقتارىن ساقتاۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋمەن اينالىسادى.

ەركىن بازارحانوۆ بۇرىنعى تالدىقورعان وبلىسىندا تۋعان. ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، «تۇران» ۋنيۆەرسيتەتىن، «تاريح جانە قوعامتانۋ ءپانىنىڭ وقىتۋشىسى»، «زاڭگەر» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن. ەڭبەك جولىن 1994 -جىلى الماتى وبلىسى ۇشتوبە قالاسى «سامال» شاعىن كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى بولىپ باستاعان. ءتۇرلى جىلدارى ءارتۇرلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى اتقارعان. 2009-2013 -جىلدارى اقمولا وبلىسى بۋراباي اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولعان. 2013 -جىلدان باستاپ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى تەمىريازيەۆ اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.

ق ر پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە اۋماقتىق- ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى بولعان. وڭىرلەر بويىنشا، قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ جاڭا ورىنباسارى لاۋازىمىنا ۆاديم باسين تاعايىندالدى. ول ەنەرگەتيكا، تكش، يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق ساياسات جانە ينۆەستيتسيالار، ت ج ماسەلەلەرىنە جەتەكشىلىك ەتەتىن بولادى. ۆاديم باسين 1962 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. 1985 -جىلى «تاۋ- كەن جۇمىستارىن ەلەكترلەندىرۋ جانە اۆتوماتتاندىرۋ» ماماندىعى بويىنشا قاراعاندى پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىن، 1990 -جىلى «ونەركاسىپتىك ەلەكترونيكا ماماندىعى بويىنشا تومسك اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەلەرى جانە راديوەلەكترونيكا ينستيتۋتىن اياقتادى.

ەڭبەك جولىن 1986 -جىلى باستاعان. قاراعاندى مەتاللۋرگيا كومبيناتىندا اگلوتسەحتىڭ ينجەنەر- ەلەكتريگى، اگلوتسەح باستىعىنىڭ ەلەكتر وڭدەۋ جونىندەگى ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەدى. 2003 -جىلى «يسپات- كارمەت اق باس ەنەرگەتيگى بولدى. 2011 -جىلدان باستاپ «ارسەلورميتتال تەمىرتاۋ» ا ق باسقارما ديرەكتسياسىنىڭ جوندەۋ جونىندەگى ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى. 2013 -جىلى «ارسەلورميتتال تەمىرتاۋ» ا ق جوندەۋ جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن وسى كومپانيانىڭ باسقارۋ ديرەكتسياسىنىڭ ءوندىرىس جونىندەگى ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى. 2017 -جىلدان باستاپ «ارسەلورميتتال تەمىرتاۋ» اق اتقارۋشى ديرەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەدى.

ۆاديم باسين «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىنا يە بولدى، «وتان» جانە «قۇرمەت» وردەندەرىمەن ماراپاتتالدى.

اتىراۋ وبلىسىنىڭ يندەر اۋدانىنا جاڭا اكىم بولىپ سالاۋات وتەعۇل ۇلى وتەعۇلوۆ تاعايىندالدى. سالاۋات وتەعۇلوۆ 1984 -جىلى اتىراۋ وبلىسىنىڭ يندەر اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءبىلىمى جوعارى، 2006 -جىلى ورال قالاسىنداعى ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قاتىناستار اكادەمياسىن ەكونوميست، 2015 -جىلى باتىس قازاقستان ينجەرەنەرلىك- گۋمانيتارلىق ۋنيۆەرستيتەتىن زاڭگەر ماماندىعىمەن بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن 2006-2007 -جىلدارى وبلىستىق دەنە تاربيەسى جانە سپورت باسقارماسىندا باس مامان بولىپ باستاعان. 2007-2019 -جىلدارى وبلىستىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىندە، كەيىننەن اتالعان باسقارمادا باس مامان، ءبولىم باسشىسى، باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولعان. ال، 2019 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن بەرى يندەر اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.

ال قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمىنىڭ وكىمىمەن وبلىستىق جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنە مەدەت ۋساين تاعايىندالدى. م. ۋساين 1987 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ق. ساتبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «كولىك، كولىك تەحنيكاسى جانە تەحنولوگياسى»، قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «قارجى» ماماندىقتارى بويىنشا بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ باس مامانى رەتىندە باستاعان. 2012-2016 -جىلدارى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنىڭ باس مامانى، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى، باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولعان. ال 2016-2020 -جىلدارى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقارسا، 2020 -جىلدىڭ مامىر ايىنان وبلىستىق جۇمىلدىرۋ دايىندىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولدى.

سونداي- اق، س ق و اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىن بۇدان بىلاي مەيرام مەڭدىبايەۆ باسقارماق. مەيرام جاقسىلىق ۇلى 1971 -جىلى 6 قاراشادا س ق و م. جۇمابايەۆ اۋدانىندا تۋعان. پەتروپاۆل ەسەپ- ەكونوميكالىق تەحنيكۋمىن «تەحنيك- قۇرىلىسشى» ، كوكشەتاۋ ۋنيۆەرسيتەتىن «يۋريسپرۋدەنتسيا» جانە سولتۇستىك قازاقستان كاسىپتىك- پەداگوگيكالىق كوللەدجىن «جەرگە ورنالاستىرۋشى» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن 1991 -جىلى سقو بۇرىنعى بۋلايەۆ اۋدانى «قازاقستانعا 40 -جىل» سوۆحوزىنىڭ قۇرىلىس ءبولىمىنىڭ اعاش ۇستاسى بولىپ باستاعان. كەيىن بۋلايەۆ اۋدانى اكىمى اپپاراتىنىڭ اۋداندىق ساۋلەتشىسى, بۋلايەۆ قالاسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باس مامانى، س ق و جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ باس مامانى، سقو م. جۇمابايەۆ اۋدانى جەر قاتىناستارى ءبولىمىنىڭ باستىعى، پەتروپاۆل قالالىق جەر قاتىناستارى ءبولىمى باستىعىنىڭ ورىنباسارى، س ق و اكىمدىگى جەر ينسپەكتسياسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ ەڭبەك ەتتى.

2018 -جىلعى قاراشادان وسى تاعايىنداۋعا دەيىن نۇر- سۇلتان قالاسىندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ جەردى پايدالانۋ مەن قورعاۋدى، گەودەزيالىق قىزمەتتى مەملەكەتتىك باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولدى.

Up