Weather
Нур-Султан +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

قازاقستاندا نەگىزگى ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ 5 ايلىق قورى قۇرىلدى

21 January 2022 11:44

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر س ي م ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرجان قازانبايەۆ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ (ءا م ا ت) باعاسىن تۇراقتاندىرۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اتاپ وتكەندەي، سوڭعى 2 جىلداعى ءۇردىس بۇكىل الەم بويىنشا ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋى بولىپ تابىلادى. 2020 جانە 2021 -جىلدارى covid-19 سالدارىنان لوگيستيكانىڭ كۇردەلىلىگىنە كوپتەگەن ەلدەردە قۇرعاقشىلىق جانە ناتيجەسىندە الەمدىك نارىقتارداعى باعانىڭ ءوسۋى قوسىلدى. قازاقستان دا بۇدان تىس قالعان جوق.

بۇگىنگى باستى مىندەت - باعانىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە جول بەرمەۋ. بۇل بويىنشا مينيسترلىك ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ جۇمىس جۇرگىزۋدە. بىرىنشىدەن، ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ نەگىزگى تۇرلەرىنىڭ ناقتى جانە باعالىق قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسۋدا. ەگىس القاپتارىن جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردى وندىرۋگە ارنالعان باسىم داقىلدار ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.

قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە نەگىزگى ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ 5 ايلىق قورى قالىپتاستىرىلدى. تۇتىنۋشى ءۇشىن باعانى تومەندەتۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنا ساۋدا ۇستەمەسىنىڭ مولشەرىن (تىزبەدە ولاردىڭ 19 ءتۇرى) 15 تەن %10 عا دەيىن قىسقارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇدان باسقا، جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن تۇراقتاندىرۋ قورلارىن قارجىلاندىرۋ جانە ساۋدا جەلىلەرىن كرەديتتەۋدى 140 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا (بۇگىنگى كۇنى 70 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى).

ەكىنشىدەن، ماۋسىمارالىق كەزەڭدە ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن ەرتە يمپورتتىق جەمىس- كوكونىس ونىمدەرىن فورۆاردتىق ساتىپ الۋدى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.

«مينيسترلىك پەن اكىمدىكتەر جۇمىسىنىڭ قوسىمشا بلوگى مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ بولىپ تابىلادى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان جۇرتشىلىقتى تارتۋ ارقىلى ساۋدا ۇستەمەسىن جانە سىياقىنى باقىلاۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتەمىز»، - دەدى ەرجان قازانبايەۆ.

Up