Weather
Astana +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

الەمدەگى اتىس قارۋىنىڭ 45 پروتسەنتى ا ق ش حالقىنىڭ قولىندا

19 April 2021 19:02

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – امەريكا قۇراما شتاتتارىندا اتىس جيىلەپ، ادام ءولىمى ارتتى. ەل پرەزيدەنتى دجو بايدەن كۇننەن كۇنگە ۋشىعىپ بارا جاتقان جاعدايدى ەپيدەمياعا تەڭەپ، قارۋ- جاراقتى ساتۋ تالاپتارىن قاتاڭداتۋعا شاقىردى.

بۇگىن ۆيسكونسين شتاتىنىڭ كەنوشا قالاسىندا تۇنگى ساعات بىرلەردىڭ شاماسىندا تاعى ءبىر قايعىلى جاعداي بولدى. قارۋلى اتىستىڭ سالدارىنان ءۇش ادام قايتىس بولىپ، ەكەۋى اۋىر جاراقات الىپ، ولار اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. جەرگىلىكتى پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى وقيعا ورنىنان ءىزىن سۋىتقانىمەن بىرنەشە ساعاتتان كەيىن ءتارتىپ ساقشىلاردىڭ قولىنا ءتۇستى. ول قىلمىستى قانداي سەبەپپەن جاساعانى ازىرگە بەلگىسىز. ەسەسىنە كەنوشا قالاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جەرگىلىكتى حالىقتى سابىرعا شاقىرىپ، الاڭداۋعا نەگىز جوق دەپ مالىمدەدى.

دەۆيد بەش، كەنوشا قالاسىنىڭ شەريفى:

- قولدا بار مالىمەتكە سەنسەك، قايتىس بولعان ءۇش ادام ءبىر- ءبىرىن تانىعان. دەمەك، قىلمىسكەر ولارعا قاساقانا وق اتتى دەگەن ءسوز.

كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى ءوزىنىڭ ءىس- ارەكەتىمەن مەيرامحاناعا كەلۋشىلەردىڭ اشۋىنا تيسە كەرەك. سونان سوڭ تاماقتانۋ ورنىنداعى قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىرى ونىڭ كەتۋىن سۇراعان. كوپ ۇزاماي كۇدىكتى قايتىپ كەلىپ، ولارعا وق اتا باستاعان.

سوڭعى ۋاقىتتا ا ق ش- تا قارۋمەن ادام ءولتىرۋ وقيعالارى كوبەيىپ بارادى. ماسەلەن، سوڭعى ءبىر ايدىڭ ىشىندە 47 اتىس تىركەلىپ، سالدارىنان 70-تەن استام ادام جاپا شەكتى. ال جالپى جىل باسىنان بەرى وسىعان ۇقساس 148 دەرەك تىركەلگەن.

بۇگىندە امەريكادا قارۋ- جاراق ساتىپ الۋ قولجەتىمدى بولعاندىقتان وسىنداي قىلمىستاردىڭ سانى ارتىپ بارادى، دەيدى ساراپشىلار. مۇندا تاپانشا نەمەسە مىلتىق الۋ ءۇشىن ا ق ش ازاماتى بولۋى شارت ەمەس. كامەلەت جاسقا تولساڭىز ءارى شتاتتىڭ ID- كارتاسىن كورسەتسەڭىز، قارۋ ساتىپ الۋعا رۇقسات بەرەدى. وسى ورايدا اق ءۇي باسشىسى دجو بايدەن قارۋ- جاراقتى ساتۋ تالاپتارىن بارىنشا قاتاڭداتۋعا شاقىرىپ جاتىر.

دجو بايدەن، ا ق ش پرەزيدەنتى:

- بۇل ۇلتتىق تراگەديا جانە وعان نۇكتە قويىلۋى كەرەك. مەن قارۋ- جاراقتى ساتۋ تالاپتارىن بارىنشا قاتاڭداتۋدى قالايمىن. كونگرەسس بولسا تەزىرەك ارەكەت ەتۋى ءتيىس. سەنات تا ىسكە كوشۋى كەرەك. قاراپايىم دۇكەندەردە اۆتوماتتى قارۋلاردىڭ ساتىلۋىنا تۇبەگەيلى قارسىمىن. مەن بۇل ءىستى توقتاتۋ ءۇشىن العان بەتىمنەن تايماي، ءارى قاراي دا كۇرەسە بەرمەكپىن.

قارۋ ساتىپ الۋدىڭ قولجەتىمدى بولۋى، حالىقتىڭ قولىندا جۇرگەن قارۋ سانىنىڭ ارتۋىنا تىكەلەيى اسەر ەتەدى. ءبىر عانا مىسال، امەريكالىقتار الەم حالقىنىڭ 5 پروتسەنتىن قۇراعانىمەن الەمدەگى جالپى اتىس قارۋىنىڭ 45 پروتسەنتىنە يەلىك ەتەدى ەكەن. سونىمەن قاتار ا ق ش- تاعى اتىس قارۋىمەن جاسالاتىن ادام ءولتىرۋ كورسەتكىشى كانادادان 6 ەسە، ال گەرمانيادان 16 ەسە كوپ. بۇل جاعدايدىڭ اسقىنىپ كەتپەۋى ءۇشىن اتىس قارۋىن ساتۋ ەرەجەلەرىن تەز ارادا رەفورمالاۋ كەرەك دەيتى سالا ماماندارى.

www.24.kz


Keywords: الةم,
Up