今日天气
阿斯塔纳 +7 °С
阿拉木图 +14 °С
今日坚戈汇率
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

موڭعول قوبىزىمەن ورىندالعان قازاق ءانى كورەرمەندەردىڭ ىقىلاسىنا بولەندى - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

1 八月 2021 11:35

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» ح ا ا ادەتتەگىدەي شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.

توكيو-2020: وزبەكستاندىق قانداسىمىز شيرەك فينالعا شىقتى - «ءو ز ا» اقپاراتتىق اگەنتتىگى
بوكس بويىنشا XXXII جازعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ -63 كەلى سالماققا دەيىنگى ەرلەر اراسىنداعى جارىستا ەلنۇر ابدۋرايموۆ شيرەك فينالعا شىقتى، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ «ءوزا» مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى.

بۇل تۋرالى اتالعان باسىلىم 31-شىلدە كۇنى حابارلاعان بولاتىن. وزبەكستان بوكس قۇراماسىنىڭ ساپىنداعى قانداسىمىز ەلنۇر ابدۋرايموۆ 1/8 فينال بەلدەسۋىندە شارشى الاڭدا تاجىكستاندىق باحوريد ۋسمونوۆپەن قولعاپ ءتۇيىستىرىپ 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتكەن.

«وسىلايشا ەلنۇر شيرەك فينالعا جول الدى. ەندى ول الداعى ۋاقتتا ارمەنيالىق حوۆانيس باچكوۆكە قارسى رينگكە شىقپاق»، دەپ حابارلاعان بولاتىن «ءوزا».

ايتا كەتەيىك، ۋيكيپەديادا ەلنۇر ابدۋرايموۆ ۇلتى قازاق، 1994 -جىلى 10-ماۋسىمدا تۋعان، جەڭىل سالماقتاعى وزبەك بوكسشىسى، دەپ جازىلعان.

گۋاڭشيدان قازاقستانعا قاتىنايتىن قىتاي- ەۋروپا جۇك پويىزى جولعا شىقتى - «جەنميني جيباو»

27-شىلدە كۇنى قىتاي- ەۋروپا جۇك پويىزى قىتايدىڭ گۋاڭشي ولكەسى، ناننيڭ حالىقارالىق تەمىر جول ۆوكزالىنان جولعا شىقتى، دەپ حابارلايدى People Daily.

اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، شامامەن 11 كۇننەن كەيىن قازاقستاننىڭ استاناسى نۇر- سۇلتان، الماتى قالاسى سياقتى جەرلەرگە جەتەدى. بۇل تۇڭعىش رەت گۋاڭشيدان قازاقستانعا تىكە قاتىناعان قىتاي- ەۋروپا جۇك پويىزى ەكەن.

«بيىل ناۋىرىز ايىندا گۋاڭشي تەمىر جول مەكەمەسى «ناننيڭ - شي- ان - نۇر- سۇلتان» قىتاي- ەۋروپا جۇك پويىزىنىڭ اينالمالى جولىن اشقان بولاتىن. تاسىمال ونىمدىلىگىن ارتتىرىپ، كاسىپورىن تاسىمالىنىڭ وزىندىك قۇنىن تومەندەتۋ ءۇشىن قىتاي تەمىر جولى ناننيڭ مەكەمەسى ساپالى تاسىمال جوباسىن جاساپ، «ناننيڭ - نۇر- سۇلتان - الماتى» تىكە جولىن بەلگىلەدى. جاڭا جولدىڭ جالپى ۇزىندىعى 4662 كيلومەتر. بۇرىنعى جولدان 369 كيلومەتر قىسقارىپ، تاسىمال ۋاقىتى دا ۇنەمدەلگەن»، دەپ جازادى kazakh.people.com.

2 مىڭ 300 جىلدىق بالىق سۇيەكتەرى تابىلدى - TRT
انتاليانىڭ كاش اۋدانىنداعى پاتارا ەجەلگى قالاسىندا 2 مىڭ 300 جىلدىق بالىق سۇيەكتەرى تابىلدى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلاعان بولاتىن.

جەرورتا تەڭىزى ۋنيۆەرسيتەتى ارحەولوگيا كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى ەركان ءدۇندار باسقارعان قازبادا تەپەدجيك دەگەن جەردە اسحانا جانە داستارحان قالدىقتارىنان قالعان جانۋار سۇيەكتەرى تابىلدى. قازبا بارىسىندا تابىلعان ەرەكشە بالىق قاڭقالارى زەرتتەلە باستالدى، دەپ جازادى تۇركيالىق ب ا ق.

دومبىرامەن موڭعول قوبىزىنىڭ سۇيەمەلىندە ورىندالعان قازاق ءانى - CNR
قازاقتىڭ دومبىراسى مەن موڭعولدىڭ اتباس قوبىزىنىڭ سۇيەمەلىندە ورىندالعان قازاق ءانى كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ kazakcnr اقپاراتتىق پورتالى.

قىتايلىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، شىڭجاڭنىڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىندا 35 ۇلت بار. ولار تاتۋ- ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ، تىرشىلىك كەشىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ولار ءبىر- ءبىرىنىڭ ونەر، مادەنيەتىمەن دە جەتە تانىس. سونىڭ انىق مىسالدارىنىڭ ءبىرى قازاق قىزى جاڭىلقان مەن موڭعول ونەرپازى ەركىننىڭ قازاق ءانىن قازاق تىلىندە ورىنداۋى، دەپ جازادى CNR.

«جاڭىلقان بالالارمەن بىرگە موڭعولدىڭ ءبىر ونەرپازىنا امانداسا باردى. ولار بۇرىن دا تالاي ساحنالاردا ارىپتەس بولىپ، بىرگە ونەر كورسەتكەن ەكەن. «اتباس قوبىز» دەپ اتالاتىن مۋزىكالىق اسپاپتى تارتىپ وتىرعان موڭعول ازاماتىنىڭ اتى ەركىن. ول وزدەرىنىڭ ۇلتتىق اسپابىمەن قازاقتىڭ حالىق انىنە مۋزىكا قوسۋدا»، دەيدى قىتايلىق ب ا ق.

ايتا كەتۋ كەرەك، جاڭىلقان مەن ەركىننىڭ ورىنداعانى قازاقتىڭ حالىق ءانى «احاۋ كەرىم».

قازاقستاندا 1300 جىلدىق ءمۇسىن تابىلدى - TRT
قازاقستاندا مولشەرمەن 1300 -جىلدىق بايىرعى تۇركى داۋىرىنە ءتان تاس ءمۇسىن تابىلدى. پروفەسسور دوكتور مۇحتار قوجا تاس ءمۇسىندى تۇركىستاننان 250 كيلومەتر قاشىقتىقتاعى سىرداريا وزەنى جاعاسىنان ءبىر تۇرعىننىڭ بايقاعانىن ايتقان. قازاقستاننان تابىلعان تاريحي ءمۇسىن تۋرالى اقپاراتتى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى دا حابارلاعان بولاتىن.

حالىقارالىق تۇرىك اكادەمياسىنىڭ ينتەرنەت پاراقشاسىندا جاريالانعان مالىمدەمەدە وسى تاريحي تابىس جايلى العاشقى مالىمەتتەر قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق تۇرىك- قازاق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءمۇعالىمى پروفەسسور، دوكتور مۇحتار قوجا تاراپىنان حابارلانعاندى، دەپ جازدى تۇركيالىق ب ا ق. مۇحتار قوجا تاس ءمۇسىننىڭ بايىرعى تۇركى داۋىرىنە ءتان ەكەنىن ايتقان.

«ەلىمىزدە بۇرىن دا كوپتەگەن تاس ءمۇسىن تابىلدى. بۇل جولعى ءمۇسىننىڭ كورىنىسى مەن ورنەكتەرى جاعىنان بۇرىنعىلاردان وزگەشە. العاشقى زەرتتەۋدە بيىكتىگى ءبىر مەتر ءمۇسىننىڭ 1000-1300 جىلدىق تاريحقا يە ەكەنىن مولشەرلەدىك» دەدى مۇحتار قوجا.

سونداي- اق، مۇحتار قوجا مۇسىندە ايەل بەينەسى سۋرەتتەلگەنىن تىلگە تيەك ەتەدى.

«مۇنى ورامال مەن سىرعادان بايقادىق. اۋقاتتى ايەلدىڭ سۋرەتتەلگەنى ايقىن. سول ءداۋىر بيلەۋشىسىنىڭ ايەلى بولۋى مۇمكىن. ۇماي انا سيمۆولى بولۋى دا ىقتيمال»، دەيدى پروفەسسور.

ايتا كەتەيىك، ءمۇسىن ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ارحەولوگيا زەرتتەۋ ينستيتۋتى ماماندارى تاراپىنان زەرتتەلگەنىن ايتقان م. قوجا زەرتتەۋ ناتيجەسىنىڭ جاقىندا جاريالاناتىنىن حابارلاعان.


关键词: الةم,
回到顶部